Zelflees Bijbel
Zelflees Bijbel Technische gegevens:
tekeningen:
uitgever:
jaar uitgave:
bladzijden:
soort:
prijs:
AVI niveau:
ISBN:
Anna Leplar
Callenbach, Kampen
2002
384
bijbels dagboek
23,50
zelf lezen, AVI 3-5
90 266 1152 8

Waar gaat het boek over?
De ZelfleesBijbel is een Bijbel die alle belangrijke verhalen uit de Bijbel op eenvoudige en herkenbare wijze naverteld.
Hij is heel geschikt om voor te lezen, maar ook voor kinderen die het eerste aanvankelijke lezen (na een jaar leesonderwijs) onder de knie hebben.
De ZelfleesBIjbel is bijzonder, omdat het ook als kinderdagboek gebruikt kan worden: het bevat 365 vertellingen, voor elke dag een mooi afgerond verhaal.
Het boek begint bij de schepping en eindigt met de visioenen van Johannes op Patmos (Openbaring).
De vertellingen zijn heel dicht bij de Bijbeltekst geschreven.

Lees je een stukje mee in het boek?
1 januari - Genesis 1
Heel lang geleden heeft God de aarde gemaakt. Eerst is de aarde niet mooi. Het is er koud en donker. Maar dan zegt God: 'Er zij licht!' En het wordt licht.
Elke dag maakt God iets nieuws. Hij maakt lucht en wolken, zee en land. Op het land groeien bomen en planten. Maar ook mooie bloemen. Ze geven kleur aan Gods wereld.
Op de vierde dag kijkt God naar de lucht. God zegt dat de zon moet komen. Hij mag overdag schijnen. Voor de nacht maakt God de maan en de sterren. Zij zijn lichtjes in de nacht.

Wat zeggen anderen over het boek?
'De teksten gedrukt in een grote letter zijn sober, vrij kort en niet te moeilijk.
Elke pagina bevat een verhaal en is geillustreerd met waterverftekeningen over twee naast elkaar liggende pagina's.
Voorlezen vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar.'
(Ned.Bibliotheekdienst, januari 2003)terug naar de wegwijzer